Mukjizat Nabi Muhammad (8) : Berita Syahidnya Umar bin Khattab

Dialog Tentang Benteng Umat

Suatu hari, Umar bin al-Khattab berdialog dengan Hudzaifah bin al-Yamanradhiallahu ‘anhuma. Hudzaifah adalah seorang sahabat yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah ﷺ.

Hudzaifah berkata: Kami pernah duduk bersama ibn al-Khattab  radhiallahu ‘anhu. Kemudian ia bertanya, “Siapa di antara kalian yang menghafal hadits Rasulullah tentang fitnah (perpecahan umat)?”.

Baca lebih lanjut

Detik Detik Menjelang Wafatnya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam (2/2)

Sebelumnya

KEMATIAN RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM BAGI PARA SAHABAT

Akhirnya, manusia termulia itupun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat. Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam Rasûlullâh, kekasih Allâh itu wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah Radhiyallahu anhuma .

Baca lebih lanjut

Atikah binti Zaid radhiyallahu ‘anha

Pada dirinya Allah kumpulkan banyak kemuliaan. Ayahnya, Zaid bin ‘Amr, adalah seorang yang berlepas diri dari agama nenek moyangnya sebelum diutusnya Rasulullah. Hatinya condong kepada agama hanifiyah, agama Ibrahim yang mengusung dakwah tauhid.

Ibunya adalah seorang sahabiyah yang mulia, Ummu Kuruz bintu al-Hadhrami bin ‘Ammar bin Malik bin Rabi’ah bin Lukaiz bin Malik bin ‘Auf.

Baca lebih lanjut

Zaid bin Khattab radhiyallahu ‘anhu

Zaid bin Khaththab, beliau saudara sebapak dengan Umar bin al Khattab radhiyallahu ‘anhu. Beliau memeluk Islam terlebih dahulu daripada Umar. Zaid lebih tua dari Umar. Ia seorang mujahid yang banyak mendekatkan diri kepada Allah.

Nama lengkap beliau adalah Zaid bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qirth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihr al Qurasy Al Adawy.

Baca lebih lanjut

Fathimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Beliau adalah Fathimah binti Al-Khaththab bin Naufal bin ‘Abdul ‘Uzza bin Rabah bin ‘Abdullah bin Qarath bin Adi bin Ka’ab.

Beliau termasuk wanita yang terhormat, memiliki wajah yang cantik dan tinggi, termasuk keluarga Quraisy yang paling mulia dan paling kuat, lemah lembut, dan halus perangainya.

Baca lebih lanjut

Kisah Keberanian Fatimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Berani berkata benar, berani mempertahankannya, dan berani menghadapi segala risiko yang menghadang, adalah sifat kesatria. Para pejuang yang gagah adalah pemberani dalam memeluk kebenaran.

Lantang mengikrarkannya, tidak gentar terhadap musuh sekuat apapun. Mereka pun tidak akan goyah dengan tawaran dunia, ataupun rayuan cinta semu. Apalagi sekadar celaan atau gunjingan yang tidak langsung didengar.

Baca lebih lanjut

Biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhu

Beliau bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-‘Adawi.

Ayahnya adalah Umar Bin Al-Khattab seorang Sahabat Nabi yang mulia dan khalifah kedua setelah Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam wafat. Adapun ibunya adalah Zaenab bintu Madh’un radhiyallahu ‘anha.

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma  adalah saudara dari istri nabi yang bernama Hafshah bint Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma.

Baca lebih lanjut

Muawiyah bin Abu Sufyan (10) : Di Masa Khulafa Ar Rasyidin

Di Zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq

Periode pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq berlangsung singkat, hanya selama dua tahun lebih. Ia mampu mengamankan negara Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar.

Zaman Abu Bakar adalah zaman kritis di mana benih kemurtadan mulai merebak. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Muawiyah ikut salah satu pertempuran itu, yakni Perang Yamamah, perang melawan Musailamah si nabi palsu.

Baca lebih lanjut

10 Sahabat Yang Di Jamin Masuk Surga

Sepuluh orang yang dijamin masuk surga adalah para sahabat Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin ‘Auf ia berkata: Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ رواه الترمذي 3680

Abu Bakr di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa’d di surga, Sa’id di surga, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah di surga”. (HR, Tirmidzi: 3680).

Baca lebih lanjut

Mengenal Sa’id bin Zaid, Ipar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu’anhu

Termasuk aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mempersaksiksan sebagai penghuni Surga bagi orang-orang yang sudah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa mereka akan memasuki surga dengan menyebut nama mereka masing-masing.

Ada sekian sosok mulia yang Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebut nama mereka dengan terang-terangan bahwa mereka  termasuk penghuni Surga, walaupun mereka masih hidup di muka bumi.

Baca lebih lanjut