Zaid bin Khattab radhiyallahu ‘anhu

Zaid bin Khaththab, beliau saudara sebapak dengan Umar bin al Khattab radhiyallahu ‘anhu. Beliau memeluk Islam terlebih dahulu daripada Umar. Zaid lebih tua dari Umar. Ia seorang mujahid yang banyak mendekatkan diri kepada Allah.

Nama lengkap beliau adalah Zaid bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qirth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihr al Qurasy Al Adawy.

Baca lebih lanjut

Fathimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Beliau adalah Fathimah binti Al-Khaththab bin Naufal bin ‘Abdul ‘Uzza bin Rabah bin ‘Abdullah bin Qarath bin Adi bin Ka’ab.

Beliau termasuk wanita yang terhormat, memiliki wajah yang cantik dan tinggi, termasuk keluarga Quraisy yang paling mulia dan paling kuat, lemah lembut, dan halus perangainya.

Baca lebih lanjut

Kisah Keberanian Fatimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Berani berkata benar, berani mempertahankannya, dan berani menghadapi segala risiko yang menghadang, adalah sifat kesatria. Para pejuang yang gagah adalah pemberani dalam memeluk kebenaran.

Lantang mengikrarkannya, tidak gentar terhadap musuh sekuat apapun. Mereka pun tidak akan goyah dengan tawaran dunia, ataupun rayuan cinta semu. Apalagi sekadar celaan atau gunjingan yang tidak langsung didengar.

Baca lebih lanjut

Biografi Sa’id bin Zaid radhiyallahu’anhu

Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang-orang mulia. Bahkan yang termulia di tengah umat ini. Jumlah mereka lebih dari seratus ribuan. Tapi yang paling mulia di antara mereka ada sepuluh orang. Kita mengenal kesepuluh orang ini dengan sebutan al-mubasyiruna bil jannah (orang-orang yang diberitakan masuk surga).

Di antara sepuluh orang itu tersebutlah nama Said bin Zaid radhiallahu ‘anhu.

Baca lebih lanjut

Mengenal Sa’id bin Zaid, Ipar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu’anhu

Termasuk aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mempersaksiksan sebagai penghuni Surga bagi orang-orang yang sudah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa mereka akan memasuki surga dengan menyebut nama mereka masing-masing.

Ada sekian sosok mulia yang Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebut nama mereka dengan terang-terangan bahwa mereka  termasuk penghuni Surga, walaupun mereka masih hidup di muka bumi.

Baca lebih lanjut