Yazid bin Muawiyah rahimahullah (3/3)

Sebelumnya

Fitnah dari penduduk Madinah dan pembatalan baiat (perang AI Harrah) [1]

Sebab terjadinya peristiwa yang memilukan ini kembalinya kepada huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk Madinah terhadap kerajaan Umayyah yang waktu itu sebagai penguasanya.

Asal-usul kejadiannya adalah sebagai berikut :

Baca lebih lanjut

Yazid bin Muawiyah rahimahullah (1/3)

Beliau bernama Yazid bin Mu’awiyah bin Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah. Pemimpin (amir) kaum mukminin. Kunyahnya adalah Abu Khalid Al-Umawi. Lahir pada tahun 25 H.

Dibaiat sebagai khalifah ketika ayahnya masih hidup untuk kemudian memegang urusan pemerintahan sepeninggalnya. Penobatannya sebagai penguasa ditegaskan lagi setelah ayahnya meninggal pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 H. Kekuasaan beliau pegang sampai meninggal pada tanggal 14 Rabii’ul Awwal, 64 tahun setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah.

Baca lebih lanjut

Menyikapi Pembunuhan Al Husein radhiyallahu ‘anha

Minhajussunnah IV/553-556 :

Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan;

“Dalam menyikapi peristiwa pembunuhan Husain radhiyallahu ‘anhu, manusia terbagi menjadi tiga golongan, dua golongan dan satu berada di tengah-tengah”.

Baca lebih lanjut

Kisah Pembunuhan Husein bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu

Banyak sekali bertebaran kisah-kisah tentang terbunuhnya Husain dari berbagai sumber terutama dari kalangan Syiah.

Disini saya mencoba menyusun tulisan dari beberapa tulisan yang telah ada dengan mendasarkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Katsir dalam kitabnya Al bidayah Wan nihayah disertai sumber-sumber otentik dari hadits-hadits dan atsar yang telah sah.

Baca lebih lanjut

Sikap Ahlussunnah Terhadap Yazid bin Muawiyah

Mari kita menelaah Fatwa Syaikhul Islam terkait fitnah pembunuhan Husain ini! kita ketahui bahwasanya Yazid bin Muawiyah Bin Abu Sufyan merupakan khalifah yang berkuasa ketika Ubaidaullah bin ziyad membantai Husain dan keluarga.

Syaikhul Islam mengatakan :

Belum pernah sebelumnya seorangpun manusia membicarakan masalah Yazid bin Mu’awiyah  dan tidak pula membicarakannya termasuk masalah Dien.

Baca lebih lanjut

Peristiwa Besar Di Masa Khalifah Yazid bin Muawiyah

Nama Yazid bin Muawiyah cukup tenar di kalangan umat Islam, sama seperti nama ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Meski memimpin Umat Islam tak selama ayahnya yang hampir dua dasawarsa, namun di zaman Yazid, tiga peristiwa besar terjadi dalam waktu yang terbilang saling berdekatan dan berkaitan.

Yazid adalah khalifah yang berkuasa sejak tahun 680 sampai 683 masehi. Ia menjadi khalifah kedua dalam sejarah Dinasti Umayyah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan.

Baca lebih lanjut

Apakah Dibenarkan Memperingati Kematian Al Husein Di Hari Asyura ?

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum, Di beberapa negara, pada saat tanggal 10 Muharram ada peringatan tahunan yang dilaksanakan secara masif (dilakukan banyak orang) dengan menampakkan kesedihan. Alasannya, sebagai bentuk rasa belasungkawa atas kematian Imam Husein yang dibunuh pada hari itu. Apakah acara semacam ini di benarkan?

Jawaban :

Baca lebih lanjut

Peristiwa Asyura & Tanah Karbala

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Tanggal 10 Muharam atau hari asyura menjadi hari istimewa bagi beberapa agama dan sekte kepercayaan.

Bagi orang yahudi, Asyura menjadi hari istimewa, karena pada tanggal 10 Muharam, Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir’aun.

Dari Ibn Abbas radliallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

Baca lebih lanjut

Ahlul Bait Mengecam Penghianatan Syiah Di Karbala

Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi.

Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan “duka” yang mendalam atas kematian Husein ‘alaihissalam, padahal Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Baca lebih lanjut

Apakah Yazid bin Muawiyah Terlibat Dalam Pembunuhan Husein ?

Apa yang terjadi di Karbala pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah adalah sebuah duka dalam catatan sejarah. Terbunuhnya Husein di tanah itu tentu sebuah peristiwa besar yang tidak diinginkan oleh seorang muslim pun.

Tidak ada seorang muslim pun yang rela cucu Rasulullah dizalimi, kecuali mereka orang-orang yang keji. Tidak ada seorang muslim pun yang sudi mencelakakannya, kecuali mereka orang-orang yang celaka.

Baca lebih lanjut