Syuja’ bin Wahab radhiyallahu ‘anhu

Beliau bernama Syuja’ bin Wahb bin Rabiah bin Asad bin Shuhaib bin Malik bin Kabiir bin Ghannam bin Duudan bin Asad bin Khuzaimah Al Asady radhiyallahu ‘anhu. Berkuniah Abu Wahb.

Syuja’ adalah shahabat Nabi yang termasuk Muhajirin dan As Sabiqunal Awwalun (yang pertama masuk Islam), di Negeri Mekkah, beliau adalah sekutu dari Bani Abdusy Syams. Berperawakan tinggi, kurus dengan badan yang agak bungkuk. 

Baca lebih lanjut