Putra Tokoh Munafik Madinah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay radhiyallahu ‘anhu

Tak selamanya, orang tua yang kafir menurunkan kekafiran kepada anak-anaknya. Sebab hidayah taufik adalah milik Allah, Ialah yang memberikan hidayah Islam kepada siapapun yang dikehendaki-Nya.

Oleh karenanya, janganlah kita berputus asa untuk senantiasa mengharap hidayah kepada siapapun, selama ia masih hidup. Sebab masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk berubah, selama nyawa masih dikandung badan.

Baca lebih lanjut