Yazid bin Muawiyah rahimahullah (3/3)

Sebelumnya

Fitnah dari penduduk Madinah dan pembatalan baiat (perang AI Harrah) [1]

Sebab terjadinya peristiwa yang memilukan ini kembalinya kepada huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk Madinah terhadap kerajaan Umayyah yang waktu itu sebagai penguasanya.

Asal-usul kejadiannya adalah sebagai berikut :

Baca lebih lanjut

Peristiwa Besar Di Masa Khalifah Yazid bin Muawiyah

Nama Yazid bin Muawiyah cukup tenar di kalangan umat Islam, sama seperti nama ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Meski memimpin Umat Islam tak selama ayahnya yang hampir dua dasawarsa, namun di zaman Yazid, tiga peristiwa besar terjadi dalam waktu yang terbilang saling berdekatan dan berkaitan.

Yazid adalah khalifah yang berkuasa sejak tahun 680 sampai 683 masehi. Ia menjadi khalifah kedua dalam sejarah Dinasti Umayyah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan.

Baca lebih lanjut