Mukjizat Nabi Muhammad (2) : Peristiwa Isra’ Mi’raj

Perjalanan isra dan mi’raj adalah sebuah perjalanan yang menunjukkan kebesaran Allah Ta’ala dan keagungan ayat-ayat-Nya. Sebuah perjalanan yang tidak mampu dicapai oleh kecerdasan akal manapun untuk melogikakannya.

Sebuah perjalanan yang menunjukkan betapa mulia orang yang diperjalankan pada malam itu, yakni Nabi kita Muhammad bin Abdullah shalawatu Rabbi wa salamuhu ‘alaihi.

Baca lebih lanjut

Mukjizat Nabi Muhammad (1) : Alquran, Bukti Abadi Kenabian

Sebagai penutup para nabi, Allah Subhanahu wata’ala menguatkan dakwah beliau dengan berbagai mukjizat dan bukti-bukti kenabian. Sebagian bukti kenabian berupa mukjizat telah kita baca bersama. Sebagai penyempurna pembahasan, mari kita menyelami mukjizat terbesar dan bukti teragung dari kenabian beliau.

Al- Qur’an, itulah mukjizat yang kekal hingga hari kiamat. Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

Baca lebih lanjut

Mukjizat Mukjizat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam

Bukti-bukti kenabian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sangat banyak, tidak mampu kita batasi dengan angka atau jumlah tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah berkata, “Ayat-ayat dan burhan yang menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad n sangat banyak dan beragam, lebih banyak dan lebih agung daripada ayat-ayat nabi sebelum beliau.” (al-Jawab ash-Shahih).

Baca lebih lanjut

10 Mukjizat Rasulullah

Al Quran Al Karim

Merupakan mukjizat terbesar yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau, Al-Islam, yang diturunkan oleh Allah.

Air Memancar dari Sela Sela Jemari

Sebuah wadah air pernah disodorkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka, air memancar dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu, para sahabat berwudhu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. (HR. Al-Bukhari, no. 3572).

Baca lebih lanjut