Sejarah Penamaaan Masjid Dua Arah Kiblat

Bagaimana hakekat masjid qiblatain yang sekarang banyak dikunjungi orang? Itu nama aslinya masjid apa? 

Jawab :

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Kata qiblatain artinya 2 arah kiblat.

Sebelum membahas masjid qiblatain, terlebih dahulu kita akan melihat sejarah perubahan arah kiblat kaum muslimin.

Baca lebih lanjut

Pelajaran Dari Pergeseran Kiblat Shalat

Pada awal Islam, Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersama ummat Islam mendirikan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Semasa beliau masih di kota Makkah, bila mendirikan shalat, beliau berdiri di sisi selatan Ka’bah, sehingga dapat menghadap ke Baitul Maqdis dan sekaligus juga menghadap ke Ka’bah.

Namun setelah beliau hijrah ke kota Madinah, beliau tidak dapat melakukan hal tersebut, mengingat kota Madinah berada di arah utara Kota Makkah, dan Baitul Maqdis berada di arah utara kota Madinah. Letak geografis kota Madinah ini menjadikan beliau harus membelakangi Ka’bah bila sedang mendirikan shalat.

Baca lebih lanjut