Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ‘anha

Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair?

Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awwam, pembela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, termasuk satu dari sepuluh orang yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah.

Baca lebih lanjut

Urwah bin Zubair radhiyallahu ‘anhu

Pagi itu, matahari memancarkan benang-benang cahaya keemasan di atas Baitul Haram, menyapa ramah pelatarannya yang suci. Di Baitullah, sekelompok sisa-sisa shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tokoh-tokoh tabi’in tengah mengharumkan suasana dengan lantunan tahlil dan takbir, menyejukkan sudut-sudutnya dengan doa-doa yang shalih.

Baca lebih lanjut

Kisah Kelahiran Hingga Syahidnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ‘anhu

Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama muhajirin yang lahir di Madinah. Ketika menempuh perjalanan di padang pasir yang panas bagai nyala api dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, Abdullah bin Zubair masih merupakan janin dalam rahim ibunya.

Demikianlah telah menjadi takdir bagi Abdullah bin Zubair melakukan hijrah bersama Kaum Muhajirin selagi belum muncul ke alam dunia, masih tersimpan dalam perut ibunya.

Baca lebih lanjut

Abdullah bin Zubair, Bayi Pertama Muhajirin Di Madinah

Seorang pemimpin masa Khalifah Ali bin Abi Talib dan awal khilafah Bani Umayyah. Dia adalah bayi pertama yang lahir dikalangan Muhajirin di Madinah. Ayahnya bernama Zubair Awwam dan ibunya, Asma binti Abu Bakar as-Siddiq.

Ia sepupu dan juga kemenakan Nabi Muhammad dari istrinya, Aisyah binti Abu Bakar.

Baca lebih lanjut

Abdullah bin Zubair radhiyallahu ‘anhu

Seorang sahabat yang shalih, mujahid fissabillah sekaligus anak sahabat yang dijamin masuk surga, Zubair bin ‘Awwam, dengan sentuhan cinta Asma’ binti Abu Bakar lahirlah ksatria pemberani yang keharuman namanya banyak membuat orang menaruh simpati, cinta dan telah menginspirasi jutaan kaum muslimin untuk berjuang menegakkan Islam.

Nama lengkap beliau Abdullah bin Zubair bin Al -‘Awwam bin Khuwailid bin Asas bin Abdul ‘Uzza bin Qushay Al Asadi.

Baca lebih lanjut