Hasan bin Ali, Cucu Nabi Kesayangan Para Sahabat

Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhu dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadhan tahun ketiga hijriah. Awal pemberian nama beliau dengan ditahnik (memasukkan kurma yang dihaluskan kedalam mulut) oleh Rasulullah dengan air liurnya dan diberi nama Hasan.

Dia adalah putera tertua dari Ali radhiyallahu ‘anhu.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (3) : Ibunda Beliau, Fathimah binti Rasulullah

Beliau adalah sayyidah wanita seluruh alam pada zamannya, putri keempat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ibunya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha.

Allah menghendaki kelahiran Fathimah kurang dari lima tahun sebelum Nabi diutus, dekat dengan peristiwa yang agung yaitu di saat orang-orang Quraisy rela menyerahkan hukum kepada Muhammad tentang perselisihan yang hebat di antara mereka untuk meletakkan Hajar Aswad setelah diadakan pembaharuan Ka’bah.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (2) : Ayah Beliau Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu

Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta’ala, para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik dari umat ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pembaca yang dirahmati Allah Ta’ala, pembahasan kita akan tertuju pada salah satu dari generasi terbaik umat ini. Beliau adalah salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga. Beliau adalah ayah dari pemimpinnya para pemuda di surga. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radlhiallaahu ’anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. (Al Bidayah Wan Nihayah, 7/222).

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (1) : Kelahiran & Masa Kecilnya

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim al-Qurasyi al-Hasyimi, cucu Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

Putera dari puteri beliau Fathimah az-Zahra dan raihanah (kesayangan) beliau. Orang yang paling mirip wajahnya dengan beliau.

Ia Lahir pada pertengahan Ramadhan tahun 3 H. Rasulullah mentahniknya dengan ludah beliau dan memberinya nama al-Hasan.

Baca lebih lanjut