Mengenal Penakluk Negeri Mesir, Amru bin Ash

Amru bin Ash bin Wail bin Hasyim bin Said bin Saham ini adalah pimpinan Arab terkenal yang menaklukkan Mesir dan membangun kota Fustat (Cairo sekarang). Beliau sempat mengikuti arbitrasi seusai perang Shiffin di mana Muawiah menang berkat kecerdikannya. Beliau meninggal di Cairo.

Amr bin Ash bukanlah termasuk golongan sahabat yang terdahulu memeluk Islam (assabiqunal awwalun).

Baca lebih lanjut