Fathu Makkah (11) : Islamnya Tokoh Quraisy, Fadhalah bin Umair

Tidak semua penduduk Makkah menerima kekalahan mereka dan jatuhnya Makkah ke tangan kaum muslimin. Termasuk Fadhalah ketika itu.

Dia bertekad akan membunuh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang sedang thawaf di Ka’bah.

Baca lebih lanjut