Husein bin Ali bin Abu Thalib (3) : Ibunda Beliau, Fatimah binti Rasulullah

Ia adalah wanita terbaik pada zamannya, pemimpin para wanita kaum muslimin, anak dari manusia terbaik, bahkan anak dari rasul terbaik, yaitu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ibunya juga seorang wanita yang terbaik diantara empat wanita terbaik penduduk surga, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha.

Baca lebih lanjut

Husein bin Ali bin Abu Thalib (2) : Ayahanda Al Husein, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu

Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta’ala, para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik dari umat ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Allah Ta’ala telah memilih mereka untuk mendampingi dan membantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menegakkan agama-Nya. Orang-orang pilihan Allah ini, tentunya memiliki kedudukan istimewa dibandingkan manusia yang lain karena Allah Ta’ala tidak mungkin keliru memilih mereka.

Baca lebih lanjut

Husein bin Ali bin Abu Thalib (1) : Nasab & Kelahirannya

Beliau adalah Husain bin Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thâlib bin ‘Abdil Muth-thalib bin Hâsyim bin ‘Abdi Manâf bin Qushayy al-Qurasyi al-Hâsyimiy. Kun-yahnya Abu ‘Abdillah.

Seorang imam yang mulia, cucu yang merupakan salah satu bunga kehidupan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dunia dan kesayangannya di samping Hasan Radhiyallahu ‘anhuma.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (9) : Wafatnya Al Hasan radhiyallahu ‘anhu

Kedatangan Hasan di Madinah disambut gembira sekaligus sedih oleh penduduk kota tersebut. Mereka gembira sebab cucu Rasulullah kembali ke tanah tempat kakeknya mula-mula membangun peradaban, tapi kesedihan pun menyeruak sebab kepemimpinan Islam tidak lagi berada di tangannya.

Di Madinah, saat ia tidak lagi dalam pusaran hingar-bingar politik, Hasan tekun mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia giat mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Selain itu, ia juga rajin belajar kepada para sahabat kakeknya yang telah sepuh.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhu, Khalifah Kelima Yang Terlupakan

Sebagai Khalifah Rasyidah Kelima

Selama ini, yang diketahui sebagian besar umat Islam adalah  sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kekuasaan khalifah langsung  berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Padahal sepeninggal Ali masih ada satu khalifah lagi.

Beliau adalah Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Muhammad shalallahu alaihi wasallm dari sayyidah Fatimah radhiyallahu ‘anha.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (8) : Setelah Mundur Sebagai Khalifah

Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari cucu Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki legenda terbesar dalam sejarah.

Diantaranya perdamaian yang sebelumnya terjadi perpecahan dikalangan kaum muslimin. Dan diamasa beliau mencapai persatuan kembali sebagaimana yang telah kita bahas.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (7) : Mukjizat Kenabian, Mendamaikan Dua Kelompok Islam Yang Bertikai

Sahabat Abu Bakrah mengisahkan, suatu hari Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang memangku cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiallahu’anhuma.

Sambil memangku cucunya, beliau berbicara kepada kami. Sesekali beliau menghadap kepada kami, dan sesekali beliau mencium cucunya. Lalu beliau bersabda:

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (6) : Menyerahkan Kepemimpinan Kepada Muawiyah

Imam al Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya, dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Sufyan dari Abu Musa, ia berkata: Saya mendengar al Hasan berkata:

“Demi Allah, al Hasan bin Ali mendatangi Mu’awiyah dengan membawa pasukan besar laksana gunung”.

Amru bin al Ash berkata,”Menurutku pasukan ini tidak akan kembali hingga menghancurkan lawannya”.

Baca lebih lanjut

Hasan bin Ali bin Abu Thalib (5) : Al Hasan Menjadi Khalifah

Selama ini, yang diketahui sebagian besar umat Islam adalah sejak terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib, kekuasaan khalifah langsung  berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ‘anhu.

Padahal sepeninggal khalifah Ali masih ada satu khalifah lagi. Beliau adalah Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Baca lebih lanjut

Keutamaan Cucu Nabi shalallahu alaihi wasallam

Keutamaan-keutamaan cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam – secara umum—yaitu keutamaan- keutamaan keluarga beliau yang mulya dan senantiasa disucikan.

Telah sampai kepada kita hadits-hadits yang amat banyak terkait masalah ini,yang telah menghimpunnya para ulama’ dalam kitab mereka, akan tetapi disini kami akan menyebutkannya apa yang dihukumi shahih atau hasan saja dan kita juga menghindari apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan kelemahannya.

Baca lebih lanjut