Kisah Kesabaran Pemilik Dua Ikat Pinggang, Asma bintu Abu Bakar

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang

Syahdan, ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia telah menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula dua ekor unta sebagai kendaraan pribadi sembari menunggu perintah Rasulullah untuk mulai berhijrah.

Urwah mengisahkan dari bibinya, Aisyah, sebagai berikut,

Baca lebih lanjut

Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ‘anha

Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair?

Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awwam, pembela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, termasuk satu dari sepuluh orang yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah.

Baca lebih lanjut