Kuburan Syuhada Uhud

Para syuhada Uhud adalah para sahabat yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud yang terjadi pada hari sabtu di pertengahan bulan syawwal pada tahun ke 2 Hijriah. Mereka lalu dikuburkan di lokasi peperangan yaitu di lereng gunung Uhud.

Bahkan ketika ada yang mau dikuburkan di luar lokasi perang maka Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya. Jabir radhiallahu ánhu berkata :

Baca lebih lanjut

Sejarah Penamaaan Masjid Dua Arah Kiblat

Bagaimana hakekat masjid qiblatain yang sekarang banyak dikunjungi orang? Itu nama aslinya masjid apa? 

Jawab :

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Kata qiblatain artinya 2 arah kiblat.

Sebelum membahas masjid qiblatain, terlebih dahulu kita akan melihat sejarah perubahan arah kiblat kaum muslimin.

Baca lebih lanjut

Masjid Qiblatain, Masjid Bersejarah Peralihan Arah Kiblat

Masjid Qiblatain (artinya: masjid dua kiblat) adalah salah satu masjid terkenal di Madinah dan dijadikan tempat kunjungan para jama’ah haji dan umroh. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salimah, karena masjid ini dibangun di perkampungan Bani Salimah [1].

Ketika Nabi di Mekah Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis (Masjid al-Aqsho) sekaligus menghadap kiblat. Yaitu Nabi menghadap ke utara dan dipaskan sekaligus menghadap kiblat.

Baca lebih lanjut

Keutamaan Kota Madinah

KEUTAMAAN KOTA MADINAH [1]

Kota Rasûlullâh (kota Madinah), kota mulia, tempat turunnya wahyu dan turunnya Jibril al-Amîn kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kota yang menjadi tempat kembalinya iman, tempat pertemuan antara kaum Muhâjirîn dan kaum Anshâr.Kota Madinah adalah ibu kota pertama bagi kaum Muslimin.

Disanalah dikibarkan bendera jihad di jalan Allâh. Dari kota ini juga pasukan-pasukan pembawa kebenaran bertolak untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dari kota ini, cahaya hidayah memancar sehingga bumi terterangi dengan cahaya hidayah. Itulah kota yang menjadi tujuan hijrah Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Baca lebih lanjut

Keutamaan Tanah Haram Makkah

Tanah haram jika dimutlakkan secara umum yang dimaksudkan adalah tanah Haram Makkah. Inilah tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika disebut Haromain, maka yang dimaksudkan adalah Makkah dan Madinah.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyebutkan dalam Zaadul Ma’ad, “Allah Ta’ala telah memilih beberapa tempat dan negeri, yang terbaik serta termulia adalah tanah Haram. Karena Allah Ta’ala telah memilih bagi nabinya –shallallahu ‘alaihi wa sallam– dan menjadikannya sebagai tempat manasik dan sebagai tempat menunaikan kewajiban. Orang dari dekat maupun jauh dari segala penjuru akan mendatangi tanah yang mulia tersebut.”

Baca lebih lanjut

Keutamaan Kota Suci Mekah

Setiap kaum Muslimin mengetahui, Mekkah merupakan tempat yang sangat mulia. Setiap muslim memiliki impian untuk bisa menjejakkan kaki di kota itu. Baik untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah saja. Kerinduan bertandang ke sana tetap besar, terlebih bagi orang yang pernah merasakan kenikmatan berada di kota suci tersebut.

Keutamaan yang disandang kota suci Mekkah, dapat dilihat dalam dalil-dalil Qur`an ataupun as Sunnah shahihah.

Baca lebih lanjut