Kumpulan Artikel Seputar Aqidah


Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta’ala kepada setiap hamba-Nya. Namun, sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakekat dan kedudukan tauhid. Padahal tauhid inilah yang merupakan dasar agama kita yang mulia ini.

Oleh karena itu sangatlah urgen bagi kita kaum muslimin untuk mengerti hakekat dan kedudukan tauhid.

Berikut ini beberapa artikel seputar Aqidah Tauhid, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Seputar Makna Kalimat Tauhid “Laa Ilaa Illallah”

 1. Sekelumit Kalimat Syahadat Laa Ilaha Illallah
 2. Makna 2 Kalimat Syahadat
 3. Syarat Syahadat Laa Ilaha Illallah
 4. Kalimat Syahadat dalam Sorotan (1/4)
 5. Kalimat Syahadat dalam Sorotan (2/4)
 6. Kalimat Syahadat dalam Sorotan (3/4)
 7. Kalimat Syahadat dalam Sorotan (4/4)
 8. Keistimewaan & Keutamaan Tauhid (1)
 9. Keistimewaan & Keutamaan Tauhid (2)
 10. Keistimewaan & Keutamaan Tauhid (3)
 11. Konsekuensi Kalimat Tauhid “Laa ilaaha illallah”
 12. Sumber Ilmu Aqidah
 13. Pentingnya Tauhid (1)
 14. Pentingnya Tauhid (2)
 15. Urgensi Tauhid
 16. Makna Tauhid
 17. Hakekat & Kedudukan Tauhid
 18. Inilah Cara Merealisasikan Tauhid
 19. Pembagian Tauhid Dalam Alquran
 20. Dari Manakah Asal Usul Pembagian Tauhid ?
 21. Pembagian Tauhid Menjadi Tiga adalah Trinitas ?
 22. Pembagian Tauhid (1) : Tauhid Rububiyah
 23. Pembagian Tauhid (2) : Tauhid Uluhiyah
 24. Pembagian Tauhid (3) : Tauhid Asma wa Shifat
 25. Tauhid Rububiyah Bukan Sekedar Pengakuan
 26. Iman Kaum Musyrikin Terhadap Rububiyah Allah
 27. Tauhid Rububiyah & Pengakuan Orang Musyrik Terhadapnya
 28. Tauhid Rububiyah Mengharuskan Adanya Tauhid Uluhiyah
 29. Hakekat Tauhid Rububiyah & Yang Menyimpang Darinya
 30. Tauhid Uluhiyah Merupakan Konsekuensi Dari Tauhid Rububiyah
 31. Tauhid Uluhiyah adalah Inti Dakwah Para Rasul
 32. Tauhid Uluhiyah, Intisari Ajaran Islam
 33. Tauhid Uluhiyah, Makna Kalimat Tauhid
 34. Hubungan Antara 3 Macam Tauhid
 35. Pembagian Tauhid Menjadi Tiga, Ide Siapa ? (1/4)
 36. Pembagian Tauhid Menjadi Tiga, Ide Siapa ? (2/4)
 37. Pembagian Tauhid Menjadi Tiga, Ide Siapa ? (3/4)
 38. Pembagian Tauhid Menjadi Tiga, Ide Siapa ? (4/4)
 39. Ayat Ayat Tentang Tafsiran “Laa Ilaha Illallah”
 40. Penjelasan Hadits Jibril (1/3) : Makna Syahadat & Iman
 41. Perintah Pertama & Wasiat Terakhir Rasulullah shalallahu alaihi wasallam (1/2)
 42. Perintah Pertama & Wasiat Terakhir Rasulullah shalallahu alaihi wasallam (2/2)
 43. Mengenal Nama & Sifat Allah
 44. Hakikat Iman Kepada Nama & Sifat Allah
 45. Makna Tahrif, Ta’thil, Tamtsil & Ta’yif Terhadap Nama & Sifat Allah
 46. Pentingnya Mempelajari Tauhid Asma’ wa Shifat
 47. Keutamaan Mempelajari Tauhid Asma’ wa Shifat
 48. Keutamaan Memahami Nama Nama & Sifat Sifat Allah azza wa jalla
 49. Keagungan Ilmu Asma wa Shifat
 50. Berapakah Jumlah Asmaul Husna ?
 51. Apakah Nama Nama Allah ada 99 ?
 52. Adakah Khasiat Asmaul Husna ?
 53. Benarkah Menjaga 99 Nama Asmaul Husna Akan Masuk Surga ?
 54. Keindahan Asmaul Husna
 55. Nama Allah Yang Paling Agung
 56. Perbedaaan Antara Nama Allah, “Ar Rahman & Ar Rahim”
 57. Penyimpangan Terhadap Asmaul Husna
 58. Penyimpangan Kaum Musyrikin Terdahulu Dalam Tauhid Asma’ wa Shifat (1)
 59. Penyimpangan Kaum Musyrikin Terdahulu Dalam Tauhid Asma’ wa Shifat (2)
 60. Penyimpangan Kaum Musyrikin Terdahulu Dalam Tauhid Asma’ wa Shifat (3)
 61. Kesempurnaan Di Atas Kesempurnaan Dalam Nama & Sifat Allah
 62. Memperkokoh Keimanan Pada Allah
 63. Macam Macam “Rasa Takut” Dalam Pelajaran Tauhid
 64. Membela Kalimat Tauhid Dengan Mempelajari, Mengamalkan & Mendakwahkannya
 65. Antara Aqidah & Manhaj
 66. Perbedaan Antara Aqidah, Tauhid & Manhaj
 67. Perhatian Para Sahabat Terhadap Masalah Aqidah
 68. Merealisasikan Kalimat Tauhid Tak Semudah Yang Dibayangkan
 69. Istiqamah Di Atas Tauhid
 70. Meraih Kejayaan Islam Dengan Tauhid
 71. Hati Tenteram Dengan Tauhid
 72. Aqidah Kuat, Bangsa Hebat
 73. Bagaimana Membuktikan Kita Bertauhid Dengan Benar?
 74. Kebodohan Kita Terhadap Makna Kalimat Tauhid (1/5)
 75. Kebodohan Kita Terhadap Makna Kalimat Tauhid (2/5)
 76. Kebodohan Kita Terhadap Makna Kalimat Tauhid (3/5)
 77. Kebodohan Kita Terhadap Makna Kalimat Tauhid (4/5)
 78. Kebodohan Kita Terhadap Makna Kalimat Tauhid (5/5)

Seputar Asmaul Husna

 1. Keindahan Asmaul Husna
 2. Asmaul Husna, Nama Nama Allah Yang Indah
 3. Nama Allah Yang Paling Agung
 4. Penjelasan 99 Nama Allah Yang Maha Indah
 5. Berapakah Jumlah Asmaul Husna ?
 6. Apakah Nama Nama Allah ada 99 ?
 7. Penyimpangan Terhadap Asmaul Husna
 8. Benarkah Menjaga 99 Nama Asmaul Husna Akan Masuk Surga ?
 9. Adakah Khasiat Asmaul Husna ?
 10. Perbedaaan Antara Nama Allah, “Ar Rahman & Ar Rahim”
 11. Mengenal Nama Allah, “Al Malik”
 12. Mengenal Nama Allah, “Al Quddus”
 13. Mengenal Nama Allah, “As Salaam”
 14. Mengenal Nama Allah, “Ash Shamad”
 15. Mengenal Nama Allah, “Al Mukmin”
 16. Mengenal Nama Allah, “Al Hakiim”
 17. Mengenal Nama Allah, “As Samii”
 18. Mengenal Nama Allah, “Al Hayyu Al Qayyum”
 19. Mengenal Nama Allah, “Al Hayyu”
 20. Mengenal Nama Allah, “Al Qayyum”
 21. Mengenal Nama Allah, “Al Khabir”
 22. Mengenal Nama Allah, “Al ‘Alim”
 23. Al ‘Aliim, Allah Maha Mengetahui
 24. Allah itu Al ‘Alim Al Khabir, Yang Maha Mengetahui
 25. Mengenal Nama Allah, “Asy Syaafiy”
 26. Mengenal Nama Allah, “Al Fattaah”
 27. Mengenal Nama Allah, “Al Awwal”
 28. Mengenal Nama Allah, “Al Akhir”
 29. Mengenal Nama Allah, “Azh Zhahir”
 30. Mengenal Nama Allah, “Al Baathin”
 31. Mengenal Nama Allah, “Al Hasiib”
 32. Mengenal Nama Allah, “Al Hayyiyu”
 33. Mengenal Nama Allah, “Al Jabbar”
 34. Mengenal Nama Allah, “Al Mutakabbir”
 35. Mengenal Nama Allah, “Al Qawiyyu”
 36. Mengenal Nama Allah, “Al Lathif”
 37. Mengenal Nama Allah, “Al Majid”
 38. Mengenal Nama Allah, “Al Muhyi”
 39. Mengenal Nama Allah, “Al Matiin”
 40. Mengenal Nama Allah, “Al Mujib”
 41. Mengenal Nama Allah, “Al Muhith”
 42. Mengenal Nama Allah, “Al Mushawwir”

Seputar Rukun Iman

 1. Definisi Iman
 2. 3 Tanda Manisnya Iman
 3. Iman Dalam Pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah
 4. Kumpulan Artikel Seputar Rukun Iman & Penjelasannya
 5. Definisi Iman Menurut Ulama Kaum Muslimin Ahlussunnah wal Jama’ah
 6. Iman Bisa Bertambah & Berkurang
 7. Iman, Bertambah & Berkurang
 8. Sebab Bertambah & Berkurangnya Iman
 9. Apakah Iman Bertambah & Berkurang ?
 10. Iman Bukan Keyakinan Hati Semata
 11. Apa Maksud Iman Dari Hadits Jibril ?
 12. Hadits Jibril
 13. Penjelasan Hadits Jibril (1/3) : Makna Syahadat & Iman
 14. Penjelasan Hadits Jibril (2/3) : Rukun Iman
 15. Penjelasan Hadits Jibril (3/3) : Makna Ihsan
 16. Islam, Iman & Ihsan
 17. Rukun Iman (1) : Beriman Kepada Allah
 18. Makna Rukun Iman yang Pertama
 19. Rukun Iman (2) : Beriman Kepada Malaikat Allah
 20. Penjelasan Rukun Iman yang Kedua, Iman Kepada Malaikat Allah
 21. Beriman Kepada Malaikat
 22. Rukun Iman (3) : Beriman Kepada Kitab Allah
 23. Iman Terhadap Kitab Kitab Suci
 24. Rukun Iman (4) : Beriman Kepada Rasul Allah
 25. Iman Kepada Para Rasul Allah
 26. Bagaimana Beriman Kepada Nabi & Rasul ?
 27. Pokok Pokok Keimanan Kepada Nabi & Rasul ?
 28. Hikmah Beriman Kepada Para Rasul
 29. Apa Perbedaan Nabi & Rasul ?
 30. Seputar Nabi & Rasul
 31. 5 Perbedaan Antara Nabi & Rasul
 32. Rukun Iman (5) : Beriman Kepada Hari Akhir
 33. Percaya Kepada Hari Akhir
 34. Rukun Iman (6) : Beriman Kepada Takdir Allah
 35. Memahami Takdir Dengar Benar
 36. Beriman Kepada Takdir Allah
 37. Dalil Dalil Iman Kepada Qadha & Qadar
 38. Definisi Qadha & Qadar Serta Kaitan Diantara Keduanya
 39. Memahami Takdir Allah Menurut Perspektif Ahlussunnah wal Jama’ah
 40. Keyakinan Ahlussunnah wal Jama’ah Secara Umum Tentang Qadar
 41. Hukum Membicarakan Permasalahan Qadar
 42. Apa Kewajiban Hamba Berkenaan Dengan Masalah Takdir ?
 43. Macam Macam Takdir
 44. Mengimani Takdir Allah
 45. Takdir Allah Bukan Alasan
 46. Tingkatan Tingkatan Qadar & Rukun Rukunnya
 47. Tips Menghadapi Takdir Baik & Buruk
 48. Menyikapi Takdir Buruk
 49. Memahami Takdir Ilahi
 50. Iman Kepada Takdir Membawa Sukses Dunia Akherat
 51. Melakukan Perbuatan Dosa & Maksiat Dengan Alasan Telah Menjadi Takdir
 52. Bermaksiat Lalu Beralasan Dengan Takdir
 53. Takdir & Perbuatan Seorang Hamba
 54. Takdir Bukan Alasan Untuk Berbuat Maksiat
 55. Melegalkan Maksiat Dengan Alasan Takdir
 56. Takdir Allah Tidak Kejam
 57. Apakah Melakukan Sebab Sebab Dapat Menafikan Keimanan Kepada Qadha’ & Qadar ?
 58. Kapan Dibolehkan Berdalih Dengan Qadar ?
 59. Buah Keimanan Kepada Qadha’ & Qadar
 60. Nasehat Ibnul Qayyim : Tips Dalam Menghadapi Takdir yang Buruk
 61. Kesaksian Yang Benar Dari Kalangan Non Muslim Terhadap Qadha & Qadar
 62. Jika Perbuatan Orang Kafir Telah Ditulis, Mengapa Dia Disiksa ?
 63. Bagaimana Allah Menyiksa Manusia Sedang Itu Sudah Ditentukan Allah ?
 64. Sudah Ada Takdir Lalu Untuk Apa Beramal ?
 65. Jika Allah Maha Pengasih, Mengapa Dia Memasukkan Hambanya Ke Neraka ?
 66. Bagaimana Allah Menghendaki Sesuatu, Sedangkan Dia Tidak Menyukainya ?
 67. Janganlah Berburuk Sangka Kepada Allah

Seputar Hari Kiamat

 1. Rukun Iman (5) : Beriman Kepada Hari Akhir
 2. Percaya Kepada Hari Akhir
 3. Kapan Kiamat Terjadi ?
 4. Percaya Kepada Hari Akhir
 5. Renungan Hari Akhir
 6. Hari Akhir, Tahapan Akhir Kehidupan Manusia
 7. Yaumul Hisab
 8. Yaumul Mizan
 9. Yaumul Bat’s, Hari Kebangkitan
 10. Hisab Pada Hari Pembalasan
 11. Hari Kebangkitan
 12. Bilamana Hari Kebangkitan Tiba ? (1)
 13. Bilamana Hari Kebangkitan Tiba ? (2)
 14. Pengetahuan Tentang Hari Kiamat
 15. Kiamat Pada Hari Jum’at
 16. Tanda Tanda Kiamat
 17. Tanda Tanda Kecil Kiamat
 18. Tanda Tanda Besar Kiamat
 19. Berapa Kali Sangkakala Ditiup Pada Hari Kiamat ?
 20. Apakah Malaikat Israfil Bertugas Meniup Sangkakala Pada Hari Kiamat ?

Seputar Keberadaan Allah

 1. Tahukah Anda Dimana Allah ?
 2. Dimanakah Allah ?
 3. Di Manakah Allah (1) : Keyakinan Yang Benar Mengenai Sifat Allah
 4. Di Manakah Allah (2) : 1000 Dalil Menunjukkan Allah Diatas Seluruh Makhluk-Nya
 5. Di Manakah Allah (3) : Para Sahabat dan Tabi’in Menyatakan Allah Di Atas Makhluk-Nya
 6. Di Manakah Allah (4) : Empat Imam Madzhab Sepakat Bahwa Allah Berada Di Atas Langit !
 7. Di Manakah Allah (5) : Siapa Yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Jahmiyyah !
 8. Di Manakah Allah (6) : Ilmu Allah Dimana Mana, Bukan Dzat Allah !
 9. Di Manakah Allah (7) : Tauhid Tidaklah Sah Sampai Meyakini Allah Di Atas Langit
 10. Di Manakah Allah (8) : Syubhat Allah Ada Tanpa Tempat
 11. Aqidah Ahlussunnah Tentang Dimana Allah !
 12. Dimana Allah ? Inilah Jawaban Imam Malik bin Anas rahimahullah
 13. Sifat Istiwa’ Allah Di Atas ‘Arsy
 14. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya
 15. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Dalil Dalil Sunnah yang Menetapkan Sifat ‘Uluw bagi Allah
 16. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Perkataan Para Ulama Salaf Dari Masa Ke Masa
 17. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Dalil Akal, Fitrah Dan Ijma’ Tentang Sifat ‘Uluw Bagi Allah
 18. Menjawab Beberapa Syubhat Seputar Sifat Istiwa’
 19. Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher
 20. Ucapan, “Allah Lebih Dekat Dari Urat Leher Kita”
 21. Salah Paham Dengan Ayat, ” Kami Lebih Dekat Dari Urat Leher”
 22. Jawaban Ahlussunnah Terhadap Argumentasi Takwil Para Pengingkar Sifat ‘Uluw
 23. 101 Perkataan Ulama Salaf Tentang Keberadaan Allah Di Atas Arsy
 24. Bantahan Untuk Para Pengingkar Sifat ‘Uluw bagi Allah
 25. Syarah Hadits Nuzul : Turunnya Allah Ke Langit Dunia
 26. Tanya Jawab Bersama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Di Mana Allah ?
 27. Ulama Syafi’iyyah Menegaskan Allah Di Atas Langit
 28. Aqidah Imam Syafi’i : Allah Subhanahu wa Ta’ala Ada Di Atas !
 29. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (5) : Keyakinan Bahwa Allah Di Atas Langit
 30. Imam ‘Asyariyyah : Allah Berada Di Atas ‘Arsy !
 31. Kajian Umum : Allah Di Atas Arsy
 32. Kajian Umum : Di Mana Allah ?
 33. Kebodohan dan Kedustaan Abu Salafy : Allah Berada Di Atas Punggung 8 Ekor Kambing Hitam ?
 34. Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy (1) : Ternyata Tuhan Tidak Di Langit !
 35. Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy (2) : Kaum Musyrikin Arab Mengingkari Tauhid Rububiyyah !
 36. Prinsip Memahami Sifat Sifat Allah
 37. Hadits Jaariyyah Riwayat Malik bin Anas rahimahullah
 38. Bantahan Bagi Yang Mendha’ifkan Hadits Jaariyyah ( Muawiyyah bin Hakam Tentang Dimana Allah) !
 39. Semut Pun Mengakui Allah Ada Di Atas Langit !

Seputar Aqidah Imam Madzhab

 1. Aqidah Imam Empat Madzhab (1) : Imam Abu Hanifah
 2. Aqidah Imam Empat Madzhab (2) : Imam Malik bin Anas
 3. Aqidah Imam Empat Madzhab (3) : Imam Syafi’i
 4. Aqidah Imam Empat Madzhab (4) : Imam Ahmad bin Hambal
 5. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (1) : Memanjangkan Jenggot
 6. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (2) : Haramnya Musik
 7. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (3) : Cadar
 8. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (4) : Haramnya Rokok
 9. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (5) : Keyakinan Bahwa Allah Di Atas Langit
 10. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (6) : Masalah Mengirim Pahala Bacaan Al Qur’an
 11. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (7) : Mengingkari Aqidah Syi’ah
 12. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (8) : Haramnya Ilmu Kalam (Filsafat)
 13. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (9) : Haramnya Ngalap Berkah Yang Tidak Syar’i
 14. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (10) : Celaan Terhadap Sufi Ekstrim
 15. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (12) : Pengingkaran Terhadap Wali Gadungan

Seputar Ziarah Kubur, Tawasul & Tabarruk

 1. Fenomena Ziarah Ke Kuburan Para Wali
 2. Tawassul Syar’i vs Tawassul Syirik
 3. Memahami Tawassul
 4. Hukum Wasilah (Tawassul)
 5. Tawassul Dengan Nama Nama dan Sifat Allah ta’ala
 6. Tawassul Yang Disepakati Bolehnya
 7. Tawassul Di Kuburan Imam Bukhari rahimahullah
 8. Tawassul Dengan Orang Mati, Syubhat dan Bantahannya
 9. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (1/6)
 10. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (2/6)
 11. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (3/6)
 12. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (4/6)
 13. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (5/6)
 14. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (6/6)
 15. Berlebih-lebihan Terhadap Kuburan Orang Orang Shalih
 16. Melampaui Batas Dalam Mengagungkan Orang Shalih
 17. Hukum Tabarruk Kepada Orang Shalih
 18. Riwayat Tentang Tawassul dan Tabarruk Dalam Kitab As Siyar A’lam An Nubala
 19. Ngalap Berkah Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang
 20. Dialog Bersama Pecinta Kubur
 21. Imam Syafi’i Ngalap Berkah ?
 22. Imam Syafi’i Mengambil Berkah Dari Bekas Cucian Baju Imam Ahmad ?
 23. Ngalap Berkah Sesuai Sunnah
 24. Ngalap Berkah Yang Syirik dan Bid’ah
 25. Ngalap Berkah Kyai
 26. Ngalap Berkah Dari Sang Kyai
 27. Pelajaran Dari Ngalap Berkah Orang Musyrik
 28. Menjadikan Selain Allah Sebagai Perantara Dalam Doa
 29. Ngalap Berkah Dari Kain Kiswah Ka’bah
 30. Tawassul, Ibadah Agung Yang Banyak Diselewengkan (1/4) : Definisi Tawassul dan Hakikatnya
 31. Tawassul, Ibadah Agung Yang Banyak Diselewengkan (2/4) : Tawassul Yang Disyariatkan
 32. Tawassul, Ibadah Agung Yang Banyak Diselewengkan (3/4) : Tawassul Yang Dilarang
 33. Tawassul, Ibadah Agung Yang Banyak Diselewengkan (4/4) : Penutup
 34. Tabarruk Dengan Mengusap dan Mencium Kubur Nabi
 35. Tabarruk Dengan Meminum Air Zam Zam (1/2)
 36. Tabarruk Dengan Meminum Air Zam Zam (2/2)
 37. Menepis Syubhat Pembela Tawassul Yang Haram (1/5)
 38. Menepis Syubhat Pembela Tawassul Yang Haram (2/5)
 39. Menepis Syubhat Pembela Tawassul Yang Haram (3/5)
 40. Menepis Syubhat Pembela Tawassul Yang Haram (4/5)
 41. Menepis Syubhat Pembela Tawassul Yang Haram (5/5)
 42. Imam Ahmad bin Hanbal & Tawasul Dengan Perantara Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam
 43. Ini Dalilnya (12) : Bolehkah Ziarah Kubur Untuk Mencari Berkah ?
 44. Ini Dalilnya (15) : Keliru Dalam Memahami Tawasul
 45. Ini Dalilnya (16) : Bentuk Tawassul Yang Keliru
 46. Ini Dalilnya (17) : Antara Tawassul Yang Dibolehkan dan Yang Terlarang
 47. Ini Dalilnya (18) : Istighatsah ala Jahiliyah
 48. Ini Dalilnya (19) : Bolehkah Ngalap Berkah Kepada Selain Rasululllah ?

Seputar Kristenisasi

 1. Nabi Isa ‘alaihissalam Dalam Aqidah Umat Islam
 2. Batilnya Konsep Trinitas Dalam Nasrani
 3. Asal Usul Perayaan Natal 25 Desember
 4. Hukum Mengucapkan Selamat Natal & Ikut Dalam Perayaannya
 5. Mengucapkan Selamat Natal Diabadikan Dalam AlQuran ?
 6. Seorang Muslim Menghadiri Undangan Natal ?
 7. Aku Enggan Mengucapkan Selamat Natal
 8. Bolehkah Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal ?
 9. Ucapan Selamat Natal Karena Politik
 10. Ucapan Selamat Natal, Satu Kalimat Yang Fatal Akibatnya
 11. Ucapan Selamat Natal, Ulama Dahulu & Sekarang
 12. Perayaan Natal Berasal Dari Ritual Penyembahan Berhala
 13. Alasan Terlarangnya Mengucapkan Selamat Natal Bagi Muslim
 14. Kisah George & Idul Adha (Sanggahan Bagi Yang Turut Serta Dalam Perayaan Non-Muslim)

Seputar Sufi, Tasawuf & Filsafat

 1. Ajaran Tasawuf Merusak Aqidah Islam
 2. Hakikat Tasawuf (1/3)
 3. Hakikat Tasawuf (2/3)
 4. Hakikat Tasawuf (3/3)
 5. Membongkar Ajaran Tasawuf (1) : Mukaddimah
 6. Membongkar Ajaran Tasawuf (2) : Rambu Rambu Ibadah Yang Benar
 7. Membongkar Ajaran Tasawuf (3) : Hakikat Tasawuf
 8. Membongkar Ajaran Tasawuf (4) : Ibadah & Agamanya (1)
 9. Membongkar Ajaran Tasawuf (5) : Ibadah & Agamanya (2)
 10. Menggugat Ajaran Tasawuf, Sebuah Wacana Mencari Kebenaran
 11. Usaha Ulama Nusantara Dalam Memberantas Ajaran Sufi
 12. Sudah Saatnya Menyadari Hakikat Ajaran Sufi
 13. Perbandingan Antara Tasawuf Dengan Ahlus Sunnah
 14. Eksistensi Hakikat & Syariat Dalam Istilah Sufi
 15. Apa itu Syariat, Tarekat, Hakikat & Ma’rifat ?
 16. Sufi adalah Pengikut Asy’ariyah
 17. Mengenal Ajaran Tasawuf Wihdatul Wujud
 18. Aqidah Sufi : Manunggaling Kawulo Gusti
 19. Aqidah Sufi : Wihdatul Wujud
 20. Kita Tidak Mungkin Bersatu Dengan Allah !!
 21. Keyakinan Nur Muhammad, Cikal Bakal Keyakinan Wihdatul Wujud
 22. Dunia Diciptakan Karena Nur Nabi Muhammad ?
 23. Perjalanan Nur Muhammad
 24. Dari Mana Asalnya Nur Muhammad ?
 25. Hakikat Ilmu Laduni Kaum Sufi
 26. Aswaja Sufi Meniru-niru Syi’ah ? Ataukah Sebaliknya ?!
 27. Ilmu Filsafat, Perusak Aqidah Islam
 28. Menyoal Ilmu Kalam (Filsafat)
 29. Asal Muasal Ilmu Kalam (Filsafat) Tersebar Ditengah Kaum Muslimin
 30. Penyesalan Para Ulama Terhadap Ilmu Kalam (Filsafat) Yang Dipelajarinya
 31. Ilmu Kalam (Filsafat), Sumber Pemikiran Sesat
 32. Bahaya Ilmu Kalam (Filsafat)
 33. Hati Hati Belajar Filsafat Ilmu Sekuler

Seputar Asy’ariyyah & Jahmiyyah

 1. Imam Abul Hasan Al Asy’ariy, Ahlussunnah atau Asy’ariyyah ?
 2. Asy’ariyah, Bukanlah Pengikut Abul Hasan Al Asy’ari !
 3. Apakah Asy’ariyah Termasuk Ahlussunnah ?
 4. Penyimpangan Penyimpangan Aqidah Asy’ariyah
 5. Ulama Ulama Syafi’iyyah Menolak Dinisbatkan Kepada Asy’ariyah !
 6. Pengaruh Aqidah Asy’ariyah Terhadap Umat
 7. Paham Asy’ariyyah Adalah Cucu Paham Jahmiyyah
 8. Perkataan Abul Hasan Al Asy’ari Seputar Sifat Sifat Allah
 9. Abul Hasan Al Asy’ariy Bertaubat Ke Aqidah Asy’ariyyah atau Salafiyyah ?
 10. Bermadzhab Syafi’i, Berakidah Asy’ari ?
 11. Kitab Al Ibanah : Kupas Tuntas Penyimpangan Aqidah Al Asy’ariyah
 12. Mereka Membenci Kitab Al Ibanah Karya Abul Hasan Al Asy’ari (1/2)
 13. Mereka Membenci Kitab Al Ibanah Karya Abul Hasan Al Asy’ari (2/2)
 14. Tinjauan Kritis Terhadap Beberapa Pemikiran Imam Al Ghazali Dalam Kitabnya Ihya’ Ulumiddin
 15. Inilah Aqidah Hasan As Saqqaaf (Tokoh Asy’ariyah)
 16. Penjelasan Syaikh Abdul Qadir Jaelaniy Tentang Aqidah Jahmiyyah

Seputar Khawarij

 1. Mengenal Pokok Pokok Aqidah Kaum Khawarij (1/2)
 2. Mengenal Pokok Pokok Aqidah Kaum Khawarij (2/2)
 3. Siapakah Khawarij (1) ?
 4. Siapakah Khawarij (2) ?
 5. Sifat & Ciri Khawarij
 6. Sifat Sifat Khawarij
 7. 3 Sifat Khawarij
 8. Khawarij, Kelompok Sesat Pertama Dalam Islam
 9. Mengenal Nama Lain Khawarij
 10. Pelajaran Dari Sejarah Munculnya Khawarij

Seputar Pemimpin Kafir

 1. Memilih Pemimpin Kafir
 2. Memilih Orang Kafir Sebagai Pemimpin ?
 3. Surat Al Maidah ayat 51 : Jangan Memilih Pemimpin Non Muslim !
 4. Menjadikan Orang Kafir Sebagai Auliya
 5. Memilih Pemimpin Karena Agama, Masih Pantaskah ?
 6. Ibnu Taimiyah Membolehkan Pemimpin Kafir ?
 7. Apakah Benar Pemimpin Kafir yang Adil Lebih Baik Dari Pemimpin Muslim yang Zalim ?
 8. Memilih Pemimpin Muslim ataukah Non Muslim yang Bersih dan Adil ?
 9. Tafsir Surat Al Imran ayat 188 : Jangan Mudah Percaya Dengan Orang Kafir !
 10. Syubhat : Kepemimpinan Itu Tidak Berbicara Masalah Agama !
 11. Menjawab Beberapa Syubhat Bolehnya Memilih Pemimpin Dari Orang Kafir
 12. Walau Kau Katakan Non Muslim itu Jujur dan Amanat…

***

selengkapnya dalam sumber : https://abuzahrahanifa.wordpress.com/category/aqidah/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s