Mengenal Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu


Bercerita tentang figur sahabat memang tiada bosan. Kepahlawanan, kedermawanan, kesabaran, kegigihan, zuhud adalah untaian permata yang selalu bisa dipungut berbagai faedah darinya. Kaum yang telah mendapat ridha dari Allah dari atas langit ketujuh. Sungguh amat pantas untuk kita berusaha mengambil teladan dari mereka.

Salah satu tokoh karismatik dari kalangan sahabat kali ini adalah seorang Anshar yang bernama Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu.

Nama panjang beliau adalah Ubadah bin Ash Shamit bin Qais bin Ashram bin Fihr bin Tsa’labah bin Ghunm bin Salim bin Auf bin Amr bin Auf bin Al Khazraj Al Anshari As Salimi. Beliau berkuniah Abul Walid. Beliau adalah seorang yang berperawakan tinggi dengan postur tubuh yang bagus.

Ibunya adalah Qurratul ‘Ain bintu ‘Ubadah bin Nadhlah bin Malik bin Al ‘Ajlan Al Anshariyyah dari Bani Auf bin Al Khazraj. Saudara laki-laki beliau adalah Aus bin Shamit Al Anshari, Tsabit bin Shamit Al Khazraji, sedang saudari beliau adalah Umamah bintu Shamit Al Anshariyyah. Mereka juga termasuk kaum Anshar yang berislam bersama dengan Ubadah.

Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abi Sha’sha’ah Amr bin Zaid bin Auf bin Mabdzul seorang wanita yang ikut berbai’at kepada Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wa sallam. Darinya lahirlah Al Walid.

Beliau juga menikah dengan Ummu Haram yang saat itu telah menjanda dan telah memiliki anak yang bernama Abdullah bin Amr bin Qais bin Zaid, yang lebih terkenal dengan nama Abu Ubay.

Nama panjangnya adalah Ummu Haram bintu Milhan bin Khalid bin Al Walid bin Haram bin Jundub bin ‘Amir bin Ghunm bin ‘Adiy bin Najjar. Ia adalah saudari perempuan Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik.

Ummu Haram memiliki kedudukan mulia di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam begitu menghormatinya, juga sering mengunjunginya dan bahkan ia didoakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan syahadah (meninggal sebagai syahid).

Maka bersama suami beliau, Ubadah, beliau mengikuti peperangan pertama kali di atas perahu di bawah kepemimpinan Muawiyyah dan mendapatkan syahid di sana. Saat itu Utsman bin Affanlah yang menjadi khalifah. Anak-anak beliau di antaranya adalah Al Walid, Abdullah, Dawud dan lainnya.

Keutamaan Ubadah bin Shamit

Beliau adalah salah satu wakil kaum Anshar pada peristiwa Baiatul Aqabah pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu beliau termasuk Assabiqunal Awwalun (yang pertama masuk Islam) dari kalangan Anshar.

Saat terjadi peristiwa hijrah, sebagaimana sahabat lainnya beliau juga dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin. Oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau dipersaudarakan dengan Abu Martsad Al Ghanawi.

Dalam perjalanan beliau dalam berislam sungguh penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tak satu pun peperangan yang di situ ada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kecuali beliau selalu turut serta di dalamnya. Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh pertempuran beliau ikuti.

Beliau juga salah satu sahabat utama yang menjadi sumber ilmu di zamannya. Banyak hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Oleh karenanya, banyak di antara para sahabat yang utama yang menimba ilmu dan meriwayatkan hadis dari beliau.

Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Anas bin MalikJabir bin Abdillah, Fadhalah bin ‘Ubaid, Miqdam bin Ma’dikarib, Abu Umamah Al Bahili, Rifa’ah bin Rafi’, Aus bin Abdillah Ats Tsaqafi, Syarahbil bin Hasanah, Mahmud bin Ar Rabi’.

Adapun dari kalangan tabiin tercatat sebaris nama-nama masyhur di kalangan mereka yang belajar kepada beliau semisal Abdurrahman bin ‘Asilah As Shanabihi, Abu Idris Al Khaulani, Abu Muslim Al Khaulani, Haththan Ar Raqasyi, Abu Asy’ats As Shan’ani, Jubair bin Nufair, Janadah bin Umayyah, dan banyak lagi di antara para tabiin.

Termasuk dari keutamaan beliau adalah sikap beliau saat terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa, salah satu kelompok Yahudi di Madinah.

Di masa lalu, beliau punya hubungan yang dekat dengan mereka. Tetapi dikarenakan sikap Bani Qainuqa’ yang buruk dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya, beliau pun memututskan hubungan tersebut dan lebih memilih Allah dan Rasul-Nya.

Dengan sebab ini turunlah firman-Nya

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [Q.S. Al Maidah: 51]

Beliau juga termasuk sahabat utama yang mengumpulkan Al Quran di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ini menunjukkan keahlian beliau dalam ilmu Al Quran.

Saat masa kekhalifahan Umar, penduduk Syam membutuhkan orang-orang yang dapat mengajari ilmu agama kepada mereka. Maka Umar pun mengutus beliau beserta Muadz bin Jabal dan Abu Darda’.

Adapun Ubadah, maka beliau diangkat menjadi hakim dan pengajar di Himsh daerah Syam, lalu berpindah ke Palestina dan menjadi hakim pertama di sana. Ini menunjukkan kefakihan sekaligus kecerdasan beliau dalam memutuskan perkara.

Tentang kefakihan beliau ini, telah diakui oleh para sahabat semisal Muawiyah, Junadah, dan lainnya.

Wafat

Beliau meninggal di Palestina tepatnya di daerah Ramalah. Beliau dikubur di daerah Al Baitul Maqdis. Namun sebagian ulama ahli sejarah berpendapat beliau meninggal di Madinah, namun pendapat pertama lebih kuat.

Beliau meninggal pada tahun 34 hijriyyah dengan umur 72 tahun radhiyallahu ‘anhu.

***

Ustadz Hammam, Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 57 Vol.05 1437H-2016M, rubrik Figur

sumber : http://ismailibnuisa.blogspot.com/2016/04/ubadah-bin-shamit-radhiyallahu-anhu.html/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s