Syaikh Hammad bin Muhammad al Ansari


Nama dan Kelahirannya

Namanya lengkapnya Abu ‘Abdul-Lateef Hammaad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hinnah ibn Mukhtaar ibn Muhammad al-Basheer, ia lahir pada tahu 1334 H (1924) Taad Makkah di Mali, Afrika timur.

Guru-gurunya,

 • Pamannya sendiri bernama, Shaykh al-Muqri. Muhammad ibn Ahmad ibn Taqqee al-Ansaaree, yang mengajarkan al-Quran kepada Shaykh Hammaad sejak kecil. Ia mulai menghapal al-Qur’an sejak usia 10 tahun dan Hafidz berumur 15 tahun, dia juga belajar ilmu Nahwu Shorof dengan pamannya tersebut.
 • Shaykh Moosaa ibn al-Kisaa.ee al-Ansaaree; (pamannya juga)
 • Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, dikenal dengan julukan “al-Bahr” (lautan) mengajarkan fiqh dan tafsir, juga belajar kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s, juga kitab Saheeh Imaam al-Bukhaaree dan Imaam Muslim, dan kitab Sunan of Abu Daawood,
 • Shaykh ash-Shareef al-Idreesee al-Husaynee Hamood ibn Muhammad, dia mengajarkan usool al-fiqh dan tafseer.

Selanjutnya dia hijrah dari Mali ke Makkah karena pada masa itu Mali dibawah jajahan Prancis, dia di Makkah belajar dengan :

 • Shaykh Muhammad ‘Abdur-Razzaaq Hamzah mengajarkan Tafseer Ibn Katheer,
 • Shaykh Abu Muhammad ‘Abdul-Haqq al-’Amree al-Haashimee al-Hindee, mengajarkan Saheeh Imaam al-Bukhaaree;
 • Shaykh Hasan al-Mashaat, mengajarkan Sunan at-Tirmidhee,
 • Shaykh Muhammad Ameen al-Hanafee, mengajarkanSaheeh Imaam al-Bukhaaree;
 • Shaykh al-’Arabee at-Tabaanee;
 • Shaykh Muhammad Ameen al-Halabee, mengajarkan ilmu nahwu;
 • Shaykh Haamid mengajarkan al-Fiqhee;

Shaykh Hammaad pergi ke Madeenah, disana dia masuk ke jami’ah Islamiyyah (Universitas Madinah) mengambil Daar al-’Uloom ash-Shar’iyyah tahun 1371H ( 1952) jurusan specialisasi hadeeth. Guru gurunya di Madinah adalah :

 • Shaykh Muhammad ‘Abdullaah ibn Mahmood al-Madanee, sebagai Imam al-Masjid an-Nabawee.
 • Shaykh Muhammad ibn Turkee an-Najdee, mengajarkan kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s dan kitab al-Mughnee Ibn Qudaamah’s
 • Shaykh Muhammad al-Haafidth ibn Moosaa Hameed mengajarkan Sunan an-Nasaa.ee,
 • Shaykh ‘Umar Baree;
 • Shaykh ‘Ammaar al-Maghrabee;
 • Shaykh ‘Abduh Khuday’.
Mendapat ijazah dari gurunya :

 • Shaykh ‘Ubaydur-Rahmaan al-Mubaarakphooree,
 • Shaykh ‘Abdul-Hafeedth al-Filisteenee;
 • Shaykh Qaasim ibn ‘Abdul-Jabbaar al-Andeejaanee;
 • Shaykh Hamood at-Tuwayjaree;
 • Shaykh Abu Muhammad ‘Abdul-Haqq al-Haashimee.

Beliau mengajar sunnah dan hadits pada univesitas Madinah antara lain Shahih Bukhary Muslim, sunan Tirmidzi, Tauhid, syarah aqidah dan tahawiyyah.

Guru seangkatan dengannya :

Murid muridnya

 • ‘Attiyah Muhammad Saalim – Mengajarkan al-Aajaro Miyah dan ar-Rahabiyyah;
 • Shaykh Dr. Saalih ibn Sa’d as-Suhaymee;
 • Shaykh Dr. Marzooq ibn Hiyaas az-Zahraanee;
 • Shaykh Dr. ‘Umar ibn Hasan Fallaatah;
 • Shaykh Dr. Baasim Faysal al-Jawaabirah;
 • Shaykh Dr. Wasee-ullaah ‘Abbaas;
 • Shaykh Dr. ‘Abdul-’Aleem ‘Abdul-’Atheem;
 • Shaykh Dr. Mahfooth ar-Rahmaan Zayn;
 • Shaykh Dr. Falaah ibn Ismaa’eel;
 • Shaykh Dr. Falaah ibn Thaanee as-Sa’eedee;
 • Shaykh Dr. Zayn al-’Aabideen Bilaa Furayj;
 • Shaykh Dr. Sagheer Ahmad;
 • Shaykh Dr. Shamsuddeen al-Afghaanee;
 • Shaykh Dr. Saalih ibn Haamid ar-Rifaa’ee;
 • Shaykh Dr. Musaa’id ar-Raashid;
 • Shaykh Dr. ‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Abdul-Jabbaar al-Firyowaa.ee;
 • Shaykh Dr. ‘Alee ibn Husayn ibn ‘Alee;

Wafatnya

Shaykh Hammaad wafat pada kamis pagi 21 Jumaadil Awwal 1418 H, jenazahnya dishalatkan di Masjid Nabawidan dikuburkan di perkuburan Baqee’. Semoga allah Subhanahu wa ta’ala merahmatinya. Amien.
***

Diterjemahkan dari Madiena.com.
http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/08/hammad-al-anshari-wafat-1418-h/

2 responses to “Syaikh Hammad bin Muhammad al Ansari

 1. Ping balik: Biografi Lengkap Tokoh Tokoh Islam Sepanjang Sejarah | Abu Zahra Hanifa

 2. Ping balik: Syaikh Prof DR Anis Thahir al Andunisy | Abu Zahra Hanifa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s