Syaikh DR Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi


Nasab dan Kelahiran

Nama beliau adalah Abdul Azhim bin Badawi bin Muhammad Al Khalafi. Beliau dilahirkan di desa Syin, markaz Qatur, provinsi Gharbiyyah di Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun  1373 H atau bertepatan dengan 1954 M.

Pendidikan

 • Beliau menempuh tahapan pendidikan hingga level perguruan tinggi, dan menamatkan pendidikan S1 bidang Da’wah Wa Tsaqafah di Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1977 M.
 • Beliau melanjutkan pendidikan beliau pada universitas yang sama di bidang Ushulud Diin hingga meraih gelar Magister pada tahun 1994 M dengan tesis berjudul Al Harbu Was Salaam Fii Dhau’i Shurati Muhammad ‘Alaihis Shalatu Was Salaam.
 • Beliau lalu melanjutkan pendidikan pada universitas dan bidang yang sama hingga meraih gelar doktoral pada tahun 1998 M dengan tesis berjudul Syaikhul Azhar Musthafa ‘Abdurrazzaq Wa Juhuduhu Fid Da’wah.

Pekerjaan

Beliau mulanya bertugas sebagai imam dan khatib di kementerian agama di Kairo. Lalu beliau pindah ke Yordania dan bertugas menjadi imam serta khatib di kementerian agama Yordania selama 11 tahun. Namun beliau kembali lagi ke Mesir dan bertugas sebagai imam dan khatib di masjid An Nur milik kementerian agama di desan Syin hingga sekarang.

Hubungan Dengan Syaikh Al Albani

Syaikh Abdul Azhim memiliki hubungan yang erat dengan Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah.

Hal ini diceritakan dalam sebuah wawancara Syaikh Abdul Azhim dengan editor majalah At Tauhid (edisi Safar 1422 H) . Beliau berkata: “Salah satu nikmat dari Allah adalah bahwa Syaikh Al Albani telah memulai dakwahnya di Amman Yordania sejak 1980 M. Tahun tersebut adalah tahun dimana Allah menakdirkan aku pindah ke Yordania. Sebuah kebanggaan bagiku bisa berkunjung ke rumah beliau. Setelah kunjungan pertama itu, aku semakin sering lagi menemui beliau di rumahnya. Bahkan terkadang beliau keluar dari rumahnya untuk memenuhi undanganku. Terkadang pula, kami bersama-sama berkunjung ke suatu tempat. Syaikh juga biasa shalat Jum’at di masjid tempat aku ditugasi untuk menjadi khatib. Aku pun secara intens berkomunikasi dengan beliau rahimahullah. Beliau adalah panutan kami dalam ilmu dan fiqih, terutama dalam berlemah lembut serta kesabaran. Beliau juga senantiasa mewanti-wanti untuk tidak terburu-buru dan agar selalu berhati-hati.  Beliau melarang sikap tergesa-gesa sebelum datang waktunya. Beliau senantiasa mengajak kami untuk bersikap tenang dan berkasih sayang. Beliau melarang sikap keras, garang dan kejam. Kami banyak belajar dari beliau dalam masalah akhlak yang sejati. Selebihnya aku juga banyak belajar ilmu-ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau. Dan Allah pun menakdirkan beliau menjadi orang yang diakui keilmuannya”.

Kontribusi Dalam Majalah At Tauhid

Syaikh Abdul Azhim memiliki rubrik khusus dalam Majalah At Tauhid, yaitu rubrik tafsir. Beliau juga termasuk dewan redaksi tetap dari majalah ini. Syaikh Abdul Azhim juga merupakan pengurus jama’ah Ansharus Sunnah di Mesir.

Aktifitas Dakwah

 • Beliau secara rutin berkhutbah Jum’at di masjid An Nur di desa Syin
 • Beliau mengisi kajian rutin ilmu tafsir, aqidah, dan fiqih di masjid An Nur setiap hari Rabu dan Sabtu.
 • Pada hari Ahad, Senin, Selasa beliau mengisi muhadharah di berbagai tempat.

Syarah Kitab

Syaikh telah men-syarah beberapa kitab, diantaranya:

 • Tafsir Al Qur’an, sampai selesai
 • Syarh Fathul Baari sampai Bab Haji
 • Syarh Al Aqidah Ath Thahawiyyah
 • Syarh Ma’arijil Qabul
 • Syarh Matan Ar Rahbiyyah
 • Dll.

Karya Tulis

Syaikh memiliki banyak karya tulis. Sebagian sudah tercetak dan sebagian lagi dalam proses pencetakan. Diantara karya beliau adalah:

 • Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, Kitab ini banyak dipuji oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Diantaranya: Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin, Syaikh Shafwat Syawadifi, Syaikh ‘Amr Abdul Mun’im Salim. Kitab ini juga di-syarah oleh sebagian ulama dan penuntut ilmu, diantaranya: Syaikh Husain bin Audah Al ‘Awaisyah (Yordania), Syaikh Walid bin Saifun Nashr (Bahrain). Syarahnya bisa didapatkan di web http://www.liveislam.com/, Syaikh Abu Sa’id Al Jazairi. Syarahnya bisa didapatkan di web http://ar.islamway.com/, Dll.
 • Ahbaabullah
 • Diinul Fithrah Kama Bayyanatha Suratul Baqarah
 • Ithafun Nubala Bi Shahih Sirah Khairil Anbiya
 • At Ta’liq As Sunni ‘Ala Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi.
 • Al Arba’un Al Mimbariyyah
 • Al Washaya Al Mimbariyyah
 • Al Washaya An Nabawiyyah
 • Ahsanul Qashash
 • Jawami’ul Kalim
 • Khairun Naas
 • Riyadus Shalihin
 • Minhajut Talaqqi Bainas Salaf Wal Khalaf
 • Rihaluhu Fir Rihabil Yaumil Akhir
 • Ukhtahu Ayna Tadzhabiin? Hadza Huwa Ath Thariq
 • Qawaidul Ishlah Wal Bina Kama Bayyanatha Suratun Nisa
 • Ma’alimul Mujtama’ Al Muslim Kama Bayyanatha Suratul Hujuraat
 • Shifatul Muttaqin
 • Akmaluk Bayan
 • Barnamij Amail Yaum Wal Lailah
 • Tafsir Suratil Fatihah
 • A’malul Hajj Mundzu Khurujuhu Min Baitihi Hatta Yarji’.

Website Resmihttp://www.ibnbadawy.com/


Sumber: http://www.saaid.net/Warathah/1/badaoi.html/

Artikel Muslim.Or.Id

http://muslim.or.id/biografi/biografi-syaikh-dr-abdul-azhim-bin-badawi-al-khalafi.html/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s