Ulama Ulama Yang Menjuluki Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam


Adapun tentang kelayakan Ibnu Taimiyah untuk berlaqab “Syaikhul Islam”, maka Tanyakanlah kepada para Hafidz! Seperti As-Suyuthi dan Ibnu Rajab, Tanyakan Juga kepada As Sya’rani, kenapa mereka melaqabkan beliau dengan laqab tersebut!

Terdapat pada Perkataan As-Suyuthi tentang Ibnu Taimiyah “Syaikhul Islam, Seorang Hafidz yang Faqih, Mujtahid, Mufassir ulung, syaikhul Islam, langka Dimasanya, alim lagi zuhud” [1].

Tanyakan Juga Az Zubaidi pemilik kitab Taajul Aruus dan Ittihaf Assaadah, kenapa Dia menyifati Ibnu Taimiyah didalam kitabnya (Ittihaf As Saadah) dengan Julukan Syaikhul Islam dan memuji beliau serta berhujjah dengan dengan perkataan-perkataan beliau berulang kali pada kitab tersebut. Setelah menyifati beliau dengan Syaikhul Islam dan menukil perkataan Agung dari beliau tentang ushul Qur’an dia berkata : “Selesai Ikhtisar dari Perkataan Ibnu Taimiyah yang merupakan perkataan yang Sangat berharga sekali [2].

Bahkan tanyalah As Subki yang berbangga Bahwa Abul Hajjaj Al Mizzi hanya menulis lafadz Syaikhul Islam kepada dua Orang,: Kepada ayahnya (subki) Taqiyuddin As Subki dan kepada Taqiyuddin Ibnu Taimiyah [3].

Dan Al Ala’i telah Mengakui bahwa Al Mizzi hanya menetapkan Lafadz Syaikhul Islam kepada Taqiyuddin As Subki dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah [4].

Dan Syaikh Mula Ali Qariy AlHanafi yang banyak mencela Ibnu Taimiyah dan dan Muridnya Ibnul Qayyim seperti pada Kitab As Samaail, Justeru menyifati keduanya Sebagai Syaikhul Islam serta penolong dan pemuka Ummat ini.

As Sya’rani Juga mensifatkan beliau dengan Sebutan Syaikhul Islam [5].

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Shofiyuddin yang berkata: ” kalau Ibnu Taimiyah bukan Syaikhul Islam, maka Siapa”?.

Disebutkan Oleh Qadhil Qudhat Ibnul Hariri Alhanafi. Beliau mendapat penganiayaan disebabkan Sikapnya adilnya terhadap Beliau [6].

Ibnu Thulun Juga mensifat Beliau sebagai ” Syaikhul islam yang Bertaqwa” dan bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang yang amat alim di Zamannya.

Dan Muhammad Anwar Al kasymiri Pengarang Kitab Faidhul Bari Syarah Sohih Bukhari yang amat dipuji oleh Alkautsari dan Abu Ghaddah juga menyebut beliau Syaikhul Islam [7].

Untuk yang ingin lebih mengetahui para Ulama yang menjuluki Beliau dengan Syaikhul Islam, maka Bacalah Kitab Ar Raddul waafir ‘ala man athlaqa man asma ibna taimiyata syaikhal islami kafir.

Berikut link yang bisa ditelusuri :


  1. Thabaqatul Huffadz hal-516, biografi nomor 1144, dan Muqaddimah kitab Sownul Mantiq wal Kalam l Asybah Wan Nadzoir 3/683.
  2. Ittihaf Saadatul Muttaqin 4/537.
  3. Thabaqatus Syafiiyah 10/195, Adzdzail ala thabaqatil hanabilah 2/387 Al Asybah wan Nadzair 3/681-683.
  4. Naqdutthaalib lizaghlil Munashib hal 45.
  5. Lathoiful Minan wal Akhlaq fit Tahdits bini’matillaahi alal Ithlaq hal. 552.
  6. Addaarul Kaaminah 1/147, Albidayah wannihayah libni katsir 14/142.
  7. Ikfaarul mulhidin hal 113 dan lihat Juga At Tashrih bima tawataro fi nuzuulil masih.

https://syaikhulislam.wordpress.com/2009/07/15/ulama-ulama-yang-menjuluki-ibnu-taimiyah-syaikhul-islam/

2 responses to “Ulama Ulama Yang Menjuluki Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam

  1. Ping balik: Kisah Pembunuhan Husein bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu | Abu Zahra Hanifa

  2. Ping balik: Kafirkah Orang Yang Meninggalkan Shalat ? | Abu Zahra Hanifa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s