Kumpulan Artikel Seputar Keberadaan Allah Di Atas Langit


Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Dan kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan- Nya.

Allah Azza wa Jalla berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar- benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (QS. Ali Imran : 102).

Allah juga berfirman dalam ayat yang lain : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah mengkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisa’ : 1)

Allah Azza wa Jalla berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al Ahzab : 70-71)

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah. Dan setiap bid’ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Amma ba’du.

Diantara fitnah yang tersebar di tengah kaum muslimin adalah mengenai pernyataan orang orang jahil yang rusak aqidahnya. Mereka tidak henti hentinya menebar syubhat dengan menyatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Dan keyakinan seperti ini merupakan penentangan mereka terhadap aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang menyatakan bahwa Allah berada di atas langit dan Allah berada tinggi di atas ‘Arsy-Nya. Maha Suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan.

Berikut ini penyusun kumpulkan beberapa artikel seputar pembahasan ilmiyyah mengenai pembahasan tersebut, diantaranya :

 1. Di Manakah Allah (1) : Keyakinan Yang Benar Mengenai Sifat Allah
 2. Di Manakah Allah (2) : 1000 Dalil Menunjukkan Allah Diatas Seluruh Makhluk-Nya
 3. Di Manakah Allah (3) : Para Sahabat dan Tabi’in Menyatakan Allah Di Atas Makhluk-Nya
 4. Di Manakah Allah (4) : Empat Imam Madzhab Sepakat Bahwa Allah Berada Di Atas Langit !
 5. Di Manakah Allah (5) : Siapa Yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Jahmiyyah !
 6. Di Manakah Allah (6) : Ilmu Allah Dimana Mana, Bukan Dzat Allah !
 7. Di Manakah Allah (7) : Tauhid Tidaklah Sah Sampai Meyakini Allah Di Atas Langit
 8. Di Manakah Allah (8) : Syubhat Allah Ada Tanpa Tempat
 9. Di Manakah Allah ?
 10. Tahukah Anda Di Mana Allah ?
 11. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya
 12. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Dalil Dalil Sunnah Yang Menetapkan Sifat ‘Uluw Bagi Allah
 13. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Perkataan Ulama Salaf Dari Masa Ke Masa
 14. Maha Tinggi Allah Di Atas Seluruh Makhluk-Nya : Dalil Akal, Fitrah & Ijma’ Tentang Sifat ‘Uluw bagi Allah
 15. 101 Perkataan Para Imam & Ulama Ahlus Sunnah Tentang Keberadaan Allah Di Atas ‘Arsy !
 16. Aqidah Imam As Syafi’i : Allah Ada Di Atas !
 17. Ajaran Madzhab Syafi’i Yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya (5) : Keyakinan Bahwa Allah Di Atas Langit
 18. Aqidah Ahlus Sunnah Tentang Dimana Allah !
 19. Dimana Allah ? Inilah Jawaban Imam Malik bin Anas rahimahullah
 20. Tanya Jawab Bersama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Di Mana Allah ?
 21. Video : Kajian Umum “Dimana Allah”
 22. Video : Kajian Umum “Allah Di Atas Arsy”
 23. Prinsip Prinsip Dalam Memahami Sifat Sifat Allah subhanahu wata’ala
 24. Sifat Istiwa’ Allah Di Atas ‘Arsy
 25. Menjawab Beberapa Syubhat Seputar Sifat Istiwa’ Bagi Allah
 26. Semut Pun Mengakui Allah Ada Di Atas Langit !
 27. Imam Asyariyyah Pun Mengatakan Bahwa Allah Di atas ‘Arsy !
 28. Para Ulama Syafi’iyyah pun Menegaskan Bahwa Allah Di Atas Langit
 29. Perkataan Imam Abul Hasan Al Asy’ari Seputar Sifat Sifat Allah
 30. Bantahan Untuk Para Pengingkar Sifat ‘Uluw bagi Allah
 31. Jawaban Ahlussunnah Terhadap Argumentasi Takwil Para Pengingkar Sifat ‘Uluw Bagi Allah
 32. Bantahan Untuk web Abu Salafi atas Kedustaannya yang mengatakan Bahwa Allah Berada Diatas Punggung 8 Ekor Kambing Hitam !
 33. Mengungkap Tipu Muslihat Web Abu Salafi yang Mengatakan Bahwa Allah Tidak Di Langit !
 34. Pemalsuan Perkataan Imam Malik oleh Web Abu Salafi
 35. Bantahan Bagi Yang Mendha’ifkan Hadits Jaariyyah ( Muawiyyah bin Hakam Tentang Dimana Allah) !
 36. Hadits Jaariyyah Riwayat Malik bin Anas rahimahullah
 37. Syarah Hadits Nuzul : Turunnya Allah Ke Langit Dunia
 38. Salah Paham Dengan Ayat, “Kami Lebih Dekat Dari Urat Leher”
 39. Makna Ayat, “Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher”
 40. Ucapan, “Allah Lebih Dekat Dengan Urat Leher Kita”

Demikianlah beberapa penjelasan ilmiyyah terkait tentang keberadaan Allah subhanahu wata’ala yang menegaskan bahwa Allah Maha Tinggi, Berada Di Atas Langit, Dan Ia ber-istiwa Di Atas ‘Arsy-Nya.

Dan Inilah aqidah yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, para sahabat, tabi’in, para imam dan ulama ahlus sunnah wal jama’ah sejak dahulu hingga sekarang.

Hanya Allah ta’ala memberikan hidayah taufiq, semoga bermanfaat.


Disusun seluruhnya dari artikel dalam sumber berikut : https://abuzahrahanifa.wordpress.com/

2 responses to “Kumpulan Artikel Seputar Keberadaan Allah Di Atas Langit

 1. Ping balik: Iman Kepada Allah | Abu Zahra Hanifa

 2. Ping balik: Kumpulan Artikel Seputar Syubhat & Bantahannya | Abu Zahra Hanifa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s